All for Joomla All for Webmasters

Az egyesületről

Idézet az Alapszabályunkból:

"1. Az egyesület céljai:

Az egyesület az értelmi fogyatékkal élő és autizmus spektrum zavarral élő emberek kiszolgáltatottságtól mentes, minél teljesebb társadalmi részvételének, emberi és állampolgári egyenjogúságuk érvényesítésének, életminőségük javításának elősegítését tűzte ki célul, a hivatkozott közhasznú tevékenységek révén.

2. Az egyesület a fenti célok elérése végett az alábbi feladatokat látja el:

 • 2.1. Figyelemmel kíséri az értelmi fogyatékkal élő és autizmus spektrum zavarral élő emberek társadalmi részvételét szolgáló állami és társadalmi tevékenységet és rehabilitációt.
 • 2.2. Lehetőségei szerint elősegíti, szervezi az értelmi fogyatékkal élő és autizmus spektrum zavarral élő emberek pihenését, üdülését, szabadidejük kulturált, társas emberi kapcsolatok kialakulását eredményező eltöltését.
 • 2.3. Az értelmi fogyatékkal élő és autizmus spektrum zavarral élő emberek részére anyagi támogatást, segítséget nyújt, kedvezményes szolgáltatásokat szervez.
 • 2.4. Kapcsolatot létesít és tart fenn olyan munkáltatókkal, akik az értelmi fogyatékkal élő és autizmus spektrum zavarral élő emberek részére munkaalkalmat teremtenek, a tudomására jutott munkalehetőségeket tagjai és egyéb érdekeltek részére közzé teszi, közvetíti. 
 • 2.5. Az értelmi fogyatékkal élő és autizmus spektrum zavarral élő emberek érdekképviseletét lehetőségei szerint ellátja.
 • 2.6. Másodlagosan vállalkozói tevékenységet folytathat.
 • 2.7. Külön felhatalmazás alapján részt vesz állami szociális, rehabilitációs feladatok megoldásában.
 • 2.8. Formálja a közvéleményt tagjainak és egyéb érdekelteknek társadalmi beilleszkedésük elősegítése érdekében.
 • 2.9. Feladataival, céljaival kapcsolatos kiadványokat, tájékoztatókat bocsát ki.
 • 2.10. Együttműködik az értelmi fogyatékkal élő és autizmus spektrum zavarral élő emberek helyi, országos és nemzetközi szervezeteivel.
 • 2.11. Együttműködik mindazon társadalmi szervezetekkel, melyek az értelmi fogyatékkal élő és autizmus spektrum zavarral élő emberek társadalmi beilleszkedésének elősegítését célozzák.
 • 2.12. Önálló életvitelt segítő információs, személyi segítő és egyéb szolgáltatásokat szervez.
 • 2.13. Önkormányzatokkal együttműködve támogató és szállító szolgálatot szervez és működtet.
 • 2.14. Tagjai és más érdekeltek részére sportolási lehetőségeket kutat fel, teremt és támogat.
 • 2.15. Ellát minden olyan egyéb feladatot, mely céljai elérése érdekében felmerül.
 • 2.16. Egyénre szabott, mély, fejlődési és viselkedéses elemzésre építő diagnosztika és szakember munkatársaink segítségével segíti az egyesülethez forduló személyek fogyatékosságának megítélését.
 • 2.17. Laikusok és szakemberek képzése, továbbképzése (felnőttképzés), tanulmányutak szervezése és külföldi tapasztalatok összegyűjtése és közzététele.

3. Az egyesület céljait és feladatait a működési területén élő bármely értelmi fogyatékkal élő és autizmus spektrum zavarral élő személy – nem csupán tagjai – javára látja el, az egyébként meghatározott feltételek esetén részesíti őket közhasznú szolgáltatásaiból, az egyesület hatáskörrel rendelkező vezető testületeinek döntése alapján.

4. Az egyesület együtt kíván működni, illetve önkéntes szövetségre léphet minden olyan hazai és külföldi szervezettel, amelynek célja az alapszabályában foglaltakkal azonos vagy hasonló.

5. Alapítványt hozhat létre, alapítvány(ok)hoz csatlakozhat, céljainak megvalósítására  gazdasági társaság(ok) tagja lehet."

0
0
0
s2smodern